Proiecte finalizate

REALIZĂRI – lucrări terminate în anul 2018

COMUNA CORBU JUDEȚUL HARGHITA

 

1.Reparații la DC 88 Valea Corbului și DJ 174 B

2.S-a finalizat investiția “Alimentare cu apă a comunelor Corbu și Tulgheș” prin Programul Național de Dezvoltare Locală

3.S-a finalizat lucrarea “Amenajare rampă acces persoane cu nevoi speciale la Liceul Tehnologic Corbu”

4.Reparații gard împrejmuire cu fundații, terasă acoperită, pavaje, circulație pietonală la Liceul tehnologic Corbu

5.Reparații și  întrețínere gard împrejmuire teren de sport.

6.Reparații și  întrețínere gard împrejmuire Dispensar uman.

7.Reparații și  întrețínere zona centru –  spații comerciale.

8.Amenajare alei acces la  Monumentul eroilor

9.Întreținere și reparații clădire sediu primărie

10.Reabilitare WC-uri la terenul de sport

11.Extindere rețea alimentare cu apă potabilă zona Barasău.

12.Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în sectoarele cadastrale nr.15 și 16 în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aparținând UAT Corbu, județul Harghita – lucrarea  se va definitiva în anul 2019.

13.Întreținere drum comunal Pr.Savului

14.S-a concesionat imobilul din comuna Corbu sat Corbu str.Principală nr.205 pentru activități de alimentație publică/Stâna Haiducului.

Religie

În urma concursului de proiecte realizat conform Legii nr.350/2005, s-a alocat suma de 60.000 lei după cum urmează:

– Parohia ortodoxă Corbu 1: 18.039,99 lei – Întreținere și reparații la încălzire central Biserica ortodoxă Corbu;

– Parohia ortodoxă Corbu 1: 20.000 lei – Întrețineri și reparații la capela mortuală Biserica ortodoxă Corbu;

– Parohia ortodoxă Capu Corbului: 20.000 lei – Reparație pardoseală la Biserica ortodoxă Capu Corbului

 

Învățământ

În anul 2018 s-a implementat proiectul “Înființare pepinieră didactică silvică” și au fost finanțate din bugetul comunei Corbu următoarele lucrări:

  1. Amenajare rampă acces persoane cu nevoi speciale la Liceul Tehnologic Corbu;
  2. Reparații gard, împrejmuire cu fundații, terasă acoperită, pavaje circulație pietonală la Liceul Tehnologic Corbu.

 

Investițía “Reabilitare și modernizare Dispensar uman în comuna Corbu, județul Harghita” se va recepționa în anul 2019.

 

PRIMAR,

Țepeș-Focșa Romeo

 

 

REALIZĂRI – lucrări terminate în anul 2017

COMUNA CORBU JUDEȚUL HARGHITA

  1. Reabilitarea termică a clădirii Liceului tehnologic Corbu și înlocuirea centralei termice de la același corp de clădire
  2. S-a construit rampa de acces și grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități
  3. S-a refăcut în totalitate podul de lemn peste râul Bistricioara în zona – strada Lăbonțenilor sat Capu Corbului
  4. În urma numeroaselor intervenții făcute la nivel central, Compania Telekom a montat o antenă pentru semnal 2G și 3G iar la nivelul rețelei de internet și telefonie fixă în satul Capu Corbului s-a montat fibră optică.
  5. Achiziția/dotarea Bibliotecii comunale cu 221 volume de cărți.
  6. Reparații la DJ 174B, DC 88 Valea Corbului și DC 87 Bărăsău (balustrare, compactare și refacere podețe)
  7. S-a reabilitat exteriorul Căminului Cultural Capu Corbului, realizându-se totodată și împrejmuirea adecvată a acestuia.

 

PRIMAR,

Romeo Țepeș-Focșa

Share This:

Comments are closed.