Anunț privind cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece 2017-2018

Primăria comunei Corbu anunță membrii comunității că începând cu data de 16 octombrie 2017, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2017-2018.

Cererea și declarația pe propria răspundere (se obțin de la compartimentul social și registratură), precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate se înregistrează la Compartimentul Social și Registratură din cadrul primăriei.

Cetățenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul 01 noiembrie 2017- 31 martie 2018, este necesar să depună, pe lângă cererea și declarația pe propria răspundere, și următoarele acte doveditoare:

 1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:
  -actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
  -certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
  -certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
  -hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
  -actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
  -alte documente solicitate, după caz:

 

 1. 2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
  -adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
  -talon de şomaj;
  -talon de alocaţie de stat;
  -talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
  -talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;

  -certificat de încadrare în grad de handicap;
  -adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2017-2018 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut(în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
  –alte documente doveditoare, după caz.

 

 1. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
  -contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
  -contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  -actul de succesiune deţinut de titular;
  -contractul de închiriere deţinut de titular;
  -contractul de comodat deţinut de titular;
  -împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
  – alte documente solicitate, după caz.

 

 

 

Actele se depun la compartimentul Social și Registratură din cadrul Primăriei Corbu în dosar plic.

Share This:

Bookmark the permalink.