Anunţ de participare

Primăria comunei Corbu, cod fiscal 4612487, adresa comuna Corbu sat Corbu str. Principală nr.119 județul Harghita, nr. telefon: 0266338814, fax: 0266338744,  e-mail: corbu@hr.e-adm.ro, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile:  CULTE .

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul:  CULTE pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: Buget Local  –  35.000  lei
  • Durata proiectelor: 10.06.2022 – 15.12.2022
  • Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 10 iunie 2022, ora 14:00
  • Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Corbu, sat Corbu str. Principală nr.119 județul Harghita- registratura,  e-mail: corbu@hr.e-adm.ro .
  • Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada: : 21.06.2022 – 23.06.2022
  • Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 92 – Vineri 13 mai 2022
  • Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României  nr. 96 – Joi 19 mai 2022

PRIMAR,

Romeo Țepeș-Focșa

Share This:

Bookmark the permalink.