Anunț cursuri de formare profesională

      Agenția Națională a Zonei Montane organizează, gratuit, pentru fermierii din zona montană, conform Ordinului nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.97 din 19 februarie 2019 și al ministerului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1332 din 14 martie 2019, cursuri de formare profesională în sistem online, prezență fizică sau hibrid.
Aceste cursuri sunt adresate beneficiarilor Măsurii 10 – Agro-mediu și climă și ai Măsurii 11 – Agricultură ecologică, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020.
Cursurile vor avea o durată de 24 de ore, derulate pe parcursul a 4 zile, în urma cărora se va acorda un atestat de participare.
Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:
– copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;
– copie certificat de naștere al beneficiarului;
– cerere tip (anexa 1A – pentru Măsura 10 Agro-mediu și climă sau anexa 1B – pentru Măsura 11 Agricultură ecologică);
– fișa fermierului (anexa 2).

Înscrieri și informații suplimentare:

Consilier superior Gheorghe Hîrlav

Tel.0757019849

 

Share This:

Bookmark the permalink.