Comisii Specialitate C.L.

I. COMISIA ECONOMICA, BUGET, FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI PATRIMONIU, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI AGRICULTURA

 

  1. FILIMON ECATERINA- PRESEDINTE
  2. SPACIU SEBASTIAN-SECRETAR
  3. BARBOS LUCIAN- MEMBRU

II. COMISIA JURIDICA, INVATAMANT, CULTURA, CULTE, SPORT, TURISM, PROTECTIA MEDIULUI, SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA

  1. ZBANCA RAUCESCU COZAN ILIE LOREDAN- PRESEDINTE
  2. CRISTINOI GHEORGHE- SECRETAR
  3. KRISTEA CSABA-MEMBRU
  4. CRUSITU CATALIN MIHAI-MEMBRU
  5. SPACIU SEBASTIAN – MEMBRU

Share This:

Comments are closed.