Anunţ privind cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei în sezonul rece 2016-2017

images

Anunţ privind cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei în sezonul rece 2016-2017

Primăria comunei Corbu anunţă membrii comunităţii că, începând cu data de 17 octombrie 2016, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2016-2017.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere (se obțin de la compartimentul social), precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate se înregistrează la Compartimentul SOCIAL din cadrul primăriei.

Cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017 este necesar să depună, pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere şi următoarele acte doveditoare:

Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • alte documente solicitate, după caz.

Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2015-2016 pentru toţi membrii adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3.000 lei).
 • alte documente doveditoare, după caz.

Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz. – eventual adeverinta de la primarie

Share This:

Bookmark the permalink.